Vážení
přátelé,

dovolujeme si Vás jménem Fóra Karla Schwarzenberga pozvat na debatu na téma "Výsledky slovenských prezidentských a maďarských parlamentních voleb a jejich vliv na dění ve střední Evropě", která se uskuteční ve čtvrtek 10. 4. v 18:00 hodin v Mramorovém sále pražské Lucerny.

V panelu přivítáme opět exkluzivní hosty. Moderátorské role tentokrát ujme Štefan Hríb (Lidové noviny, Svobodná Evropa, Týždeň) a kromě Karla Schwarzenberga budou diskutovat bývalý velvyslanec Slovenska v USA Martin Bútora, bývalý ministr školství SR Laszlo Szigeti (SMK), hungarista z FSV UK Petr Balla, Tomáš Němeček (Respekt, LN, HN, SME) a novinář Radoslav Baťo, který vedl volební kampaň slovenského prezidenta Andreje Kisky.

Přihlásit se můžete zde.

Těšíme se ne setkání

Tým Fóra Karla Schwarzenberga

Cíle fóra

  • Probudit odpovědnost lidí za vývoj a osud naší země
  • Zvýšit zájem o aktuální společenská a politická témata
  • Podpořit občanskou společnost a aktivní občanství
  • Kultivovat politické prostředí a budovat důvěru v politiku
  • Šířit osvětu a politickou zodpovědnost v demokratických stranách
  • Podporovat vstup zejména mladých lidí do politiky na úrovni obcí,  zájmových skupin, či spolků
  • Zvýšit úroveň české demokracie
  • Přiblížit politické mechanismy veřejnosti a to podporou vzdělanosti ve vztahu k politickému systému

Dotazník

Jedním z cílů Fóra Karla Schwarzenberga je co nejkonkrétněji oslovit podporovatele, kteří nám mohou pomoci. Pokud tedy máte zájem s námi spolupracovat, prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku.

a.

Demografie

a2.
a4.

Jste…?

a5.
letopočet narození
c.

Životní styl, ochota zapojit se do občanských iniciativ

c3.

V současné době připravuje Karel Schwarzenberg se svými spolupracovníky občanskou iniciativu, jejímž primárním cílem bude zapojit širší veřejnosti do diskuse a rozhodování o věcech, které se občanů bytostně týkají, ať už na komunální nebo celostátní úrovni. Domníváte se, že byste byl/a ochoten/ochotna ve svém okolí takové myšlenky podporovat a stát se součástí podpůrného týmu, které se kolem Fóra Karla Schwarzenberga formuje?

c4.

Zaškrtněte prosím políčko u všech forem podpory vznikající občanské iniciativy Karla Schwarzenberga, které by ve vašem případě připadaly v úvahu.

d2.

Vyberte prosím z následujícího seznamu maximálně tři okruhy či témata, které je podle vás potřeba v České republice urychleně diskutovat a řešit. Které tři oblasti jsou z vašeho pohledu nejproblematičtější?

s.

Děkujeme za zodpovězení anketních otázek.

Pokud byste měl/a zájem o bližší spolupráci v rámci Fóra KS, dovolte nám, abychom Vám položili ještě několik doplňujících otázek, které nám pomohou blíže specifikovat, s jakými informacemi a aktivitami bychom se na Vás mohli v budoucnu obracet tak, abychom Vás zbytečně neobtěžovali, ale zároveň využili Vašich možností a ochoty nám pomoci zlepšit situaci…

Mám zájem pokračovat
aa.

Demografie

a1.

V jakém kraji bydlíte?

a3.

Kolik obyvatel má místo, ve kterém žijete?

a6.

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

a7.

Jaké je vaše současné sociální postavení?

a8.

Pracujete v soukromém sektoru nebo ve státní správě či veřejné sféře? (Poznámka: Pokud pracujete v soukromém sektoru i ve státní správě/veřejné sféře, uvažujte o tom zaměstnání, které vám přináší největší část příjmů).

a9_sou.

Jaké je v současnosti vaše pracovní zařazení? Vyberte prosím odpověď, která nejlépe odpovídá vaší práci.

a9_sta.

Jaké je v současnosti vaše pracovní zařazení? Vyberte prosím odpověď, která nejlépe odpovídá vaší práci.

b.

Prezidentská volba

b1.

Chodíte pravidelně k volbám do parlamentu, ke komunálním volbám, krajským a dalším volbám? Vyberte z následujících výroků ten, který nejlépe odpovídá vaší osobní situaci.

b2.

Zúčastnil/a jste se prvního kola prezidentské volby, které se konalo v lednu letošního roku?

b3.

Kterému z kandidátů nebo kandidátek jste v prvním kole prezidentské volby dal/a svůj hlas?

b4.

Zúčastnil/a jste se druhého kola prezidentské volby, které se konalo dva týdny po kole prvním?

b5.

A komu jste dal/a svůj hlas ve druhém kole prezidentské volby?

b6.
b7.

Řekl/a byste, že jste Karla Schwarzenberga podpořila ve druhém kole spíše proto, aby se prezidentem nestal Miloš Zeman, nebo spíše proto, že máte důvěru v názory a postoje, které Karel Schwarzenberg prezentuje?

cc.

Životní styl, ochota zapojit se do občanských iniciativ

c1.

Řekněte mi prosím, jak často se ve svém volném čase věnujete následujícím činnostem a aktivitám. U každé položky prosím uveďte jednu odpověď.

c2.
d.

Tematické okruhy, média, ostatní

d1.

Řekl/a byste, že vývoj v České republice se v posledních letech celkově ubírá správným směrem?

d3.

Měl/a byste zájem zúčastnit se veřejné diskuse o Vámi uvedených tématech ve Vašem regionu?

d4.

Jak často sledujete zpravodajské pořady následujících televizních stanic?

d5.

Sledujete nějaké tištěné deníky (nikoliv zpravodajské servery)? Pokud ano, vyberte z následujícího seznamu ty, které čtete alespoň 2x týdně.

d6.

Považujete ekonomickou situaci vaší domácnosti za…

ss.

Děkujeme za zodpovězení anketních otázek.

Vaše odpovědi nám pomohu s konkrétní nabídkou spolupráce.
Brzy se Vám ozveme.

Plánované debaty

Debata nad výsledky prezidentských voleb na Slovensku a parlamentních voleb v Maďarsku – přeloženo na červen

18:00

Bratislava

Omlouváme se, debata v Bratislavě bude přeložena na červen, podrobnosti brzy zveřejníme.

Debata nad výsledky prezidentských voleb na Slovensku a parlamentních voleb v Maďarsku – přeloženo na červen

18:00

Košice

Omlouváme se, debata v Košicích bude přeložena na červen, podrobnosti brzy zveřejníme.

Proběhlé debaty

Proběhlé debaty budeme zde postupně zveřejňovat.

Debata nad výsledky prezidentských voleb na Slovensku a parlamentních voleb v Maďarsku.

18:00

Praha, Lucerna , Mramorový sál

V panelu opět přivítáme exkluzivní hosty. Moderátorem debaty bude  Štefan Hríb a v panelu zasednou, kromě Karla Schwarzenberga, publicista Tomáš Němeček, politologové Laszlo Szigeti, Marián Leško a  hungarista Petr Balla. Těšíme se na setkání a vaše názory.

Ukrajina v mlze: události na východě a česká tápání

18:00
 Emil Souleimanov (FSV UK) – pohovoří o současné ukrajinské krizi a jejích možných vyústěních; zamyslí se nad ruskou politikou v postsovětském regionu
David Svoboda (ÚSTR) – popíše vztah české veřejné debaty k ukrajinské otázce v historické perspektivě a pozastaví se nad několika neuralgickými pojmy, jež byly v české rozpravě tradične předmětem dezinterpretací a „mýtů“

Místo: Praha, Lucerna, Mramorový sál

 

Debata v rámci festivalu Jeden svět v Ostravě

19:30

Debata s Karlem Schwarzenbergem a Jaromírem Štětinou, moderuje Aleš Juchelka

Téma: postavení Ukrajiny ve vztahu k Rusku, vztahy ČR a EU k autokratickým režimům, lidská práva v autokratických režimech.
Místo: Ostrava, kino Art

Poté se přesuneme na neformální posezení v Minikino kavárně, Kostelní 3.

 

Aktuální vývoj na Ukrajině a jeho dopady na EU a Českou republiku

19:00

Debata se odehraje v auditoriu Centra moderního umění DOX, Poupětova 1, Praha 7.  Diskutovat budou Karel Schwarzenberg, senátor Jaromír Štětina, novinářka Petra Procházková, komentátor  Českého rozhlasu Libor Dvořák, sólistka baletu Národního divadla, rodačka z Kyjeva, Ivanna Illyenko a vy. Během debaty proběhne prezentace fotografií Eugena Kukly , která přibližuje nedávné události z Kyjeva. Moderátorem debaty bude Tomáš Němeček.

Premiéra filmu Kandidát v rámci festivalu Cinema Mundi v Brně

20:30

Beseda s diváky před premiérou filmu Kandidát v rámci festivalu Cinema Mundi , kino  Scala, Brno

Pivo s Karlem

22:00

Místo: Semily, kavárna kina Jitřenka
Karel Schwarzenberg, Jan Farský, Martin Půta a další

Vztahy ČR s Ruskem a Transparentnost úřadů

20:00

Místo: Semily, kino Jitřenka
Moderátor: Jakub Janda
Karel Schwarzenberg
Jan Farský starosta Semil
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Vztahy Česka s Ruskou federací a její současné zájmy ve střední Evropě

18:00

Místo: Praha, Mramorový sál, Lucerna
Moderátor: Tomáš Němeček
Diskutující:
Karel Schwarzenberg
Petr Kolář, bývalý velvyslanec v Rusku
Michael Romancov, politický geograf, Metropolitní univerzita Praha
Jakub Janda, think-tank Evropské hodnoty
Jan Urban, publicista, pedagog
Ondřej Soukup, redaktor HN
Libor Dvořák, komentátor ČRo
Jakub Janda, Evropské hodnoty

 

 

 

Směřování střední Evropy, historické konotace a rizika současného vývoje

18:00

Místo: Praha, Mramorový sál v Lucerně
Úvodní slovo: Karel Schwarzenberg
Moderuje: Tomáš Němeček
Diskutující: PhDr.Petr Balla,FSV UK
Jakub Janda, zástupce ředitele think-tank Evropské hodnoty
MUDr. Roman Joch, Občanský institut, poblicista a komentátor
Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. proděkan pro vědu a výzkum FSV UK
JUDr. Jan Pavlok, ústavní právo

Audiozáznam: