Vážení
přátelé,

zdá se, že se Fórum opravdu ujalo. Nejen v Praze, nýbrž také v dalších místech České republiky. Fórum dělá nanejvýš potřebnou práci, neboť, jak některé volby a výroky občanů dokazují, není nic nutnějšího než osvěta. Pomozte nám, prosím, s náměty a postřehy pro naši další činnost. Všude tam kde máte pocit, že povědomí o určitém problému je příliš slabé.

Pochopitelně budeme rádi i za finanční prostředky. Ty využijeme k další činnosti.

Fórum má být oboustranná diskuse. Prosím, podílejte se na ní.

 

Všem, kteří jste se z různých důvodů nemohli diskusí zúčastnit nabízíme pod odkazy na proběhlé debaty jejich A/V záznamy.

Těšíme se na další setkání
Tým Fóra Karla Schwarzenberga

Cíle fóra

  • Probudit odpovědnost lidí za vývoj a osud naší země
  • Zvýšit zájem o aktuální společenská a politická témata
  • Podpořit občanskou společnost a aktivní občanství
  • Kultivovat politické prostředí a budovat důvěru v politiku
  • Šířit osvětu a politickou zodpovědnost v demokratických stranách
  • Podporovat vstup zejména mladých lidí do politiky na úrovni obcí,  zájmových skupin, či spolků
  • Zvýšit úroveň české demokracie
  • Přiblížit politické mechanismy veřejnosti a to podporou vzdělanosti ve vztahu k politickému systému

Dotazník

Jedním z cílů Fóra Karla Schwarzenberga je co nejkonkrétněji oslovit podporovatele, kteří nám mohou pomoci. Pokud tedy máte zájem s námi spolupracovat, prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku.

a.

Demografie

a2.
a4.

Jste…?

a5.
letopočet narození
c.

Životní styl, ochota zapojit se do občanských iniciativ

c3.

V současné době připravuje Karel Schwarzenberg se svými spolupracovníky občanskou iniciativu, jejímž primárním cílem bude zapojit širší veřejnosti do diskuse a rozhodování o věcech, které se občanů bytostně týkají, ať už na komunální nebo celostátní úrovni. Domníváte se, že byste byl/a ochoten/ochotna ve svém okolí takové myšlenky podporovat a stát se součástí podpůrného týmu, které se kolem Fóra Karla Schwarzenberga formuje?

c4.

Zaškrtněte prosím políčko u všech forem podpory vznikající občanské iniciativy Karla Schwarzenberga, které by ve vašem případě připadaly v úvahu.

d2.

Vyberte prosím z následujícího seznamu maximálně tři okruhy či témata, které je podle vás potřeba v České republice urychleně diskutovat a řešit. Které tři oblasti jsou z vašeho pohledu nejproblematičtější?

s.

Děkujeme za zodpovězení anketních otázek.

Pokud byste měl/a zájem o bližší spolupráci v rámci Fóra KS, dovolte nám, abychom Vám položili ještě několik doplňujících otázek, které nám pomohou blíže specifikovat, s jakými informacemi a aktivitami bychom se na Vás mohli v budoucnu obracet tak, abychom Vás zbytečně neobtěžovali, ale zároveň využili Vašich možností a ochoty nám pomoci zlepšit situaci…

Mám zájem pokračovat
aa.

Demografie

a1.

V jakém kraji bydlíte?

a3.

Kolik obyvatel má místo, ve kterém žijete?

a6.

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

a7.

Jaké je vaše současné sociální postavení?

a8.

Pracujete v soukromém sektoru nebo ve státní správě či veřejné sféře? (Poznámka: Pokud pracujete v soukromém sektoru i ve státní správě/veřejné sféře, uvažujte o tom zaměstnání, které vám přináší největší část příjmů).

a9_sou.

Jaké je v současnosti vaše pracovní zařazení? Vyberte prosím odpověď, která nejlépe odpovídá vaší práci.

a9_sta.

Jaké je v současnosti vaše pracovní zařazení? Vyberte prosím odpověď, která nejlépe odpovídá vaší práci.

b.

Prezidentská volba

b1.

Chodíte pravidelně k volbám do parlamentu, ke komunálním volbám, krajským a dalším volbám? Vyberte z následujících výroků ten, který nejlépe odpovídá vaší osobní situaci.

b2.

Zúčastnil/a jste se prvního kola prezidentské volby, které se konalo v lednu letošního roku?

b3.

Kterému z kandidátů nebo kandidátek jste v prvním kole prezidentské volby dal/a svůj hlas?

b4.

Zúčastnil/a jste se druhého kola prezidentské volby, které se konalo dva týdny po kole prvním?

b5.

A komu jste dal/a svůj hlas ve druhém kole prezidentské volby?

b6.
b7.

Řekl/a byste, že jste Karla Schwarzenberga podpořila ve druhém kole spíše proto, aby se prezidentem nestal Miloš Zeman, nebo spíše proto, že máte důvěru v názory a postoje, které Karel Schwarzenberg prezentuje?

cc.

Životní styl, ochota zapojit se do občanských iniciativ

c1.

Řekněte mi prosím, jak často se ve svém volném čase věnujete následujícím činnostem a aktivitám. U každé položky prosím uveďte jednu odpověď.

c2.
d.

Tematické okruhy, média, ostatní

d1.

Řekl/a byste, že vývoj v České republice se v posledních letech celkově ubírá správným směrem?

d3.

Měl/a byste zájem zúčastnit se veřejné diskuse o Vámi uvedených tématech ve Vašem regionu?

d4.

Jak často sledujete zpravodajské pořady následujících televizních stanic?

d5.

Sledujete nějaké tištěné deníky (nikoliv zpravodajské servery)? Pokud ano, vyberte z následujícího seznamu ty, které čtete alespoň 2x týdně.

d6.

Považujete ekonomickou situaci vaší domácnosti za…

ss.

Děkujeme za zodpovězení anketních otázek.

Vaše odpovědi nám pomohu s konkrétní nabídkou spolupráce.
Brzy se Vám ozveme.